Predstavitev turističnih produktov Karavank na sejmu Fiets en Wandelbeurs v Amsterdamu

21.02.2012

V okviru DP3 - Aktiviranje in ohranjanje naravnih potencialov Karavank, točneje podpaketa 3.2.- Naravi prijazni turistični produkti Karavank, ki temeljijo na pohodništvu, gorskem kolesarjenju in plezanju, smo izvedli sejemsko predstavitev naravi prijaznih turističnih produktov Karavank na specializiranem sejmu Fiets en Wandelbeurs v Amsterdamu, ki je potekal v obdobju med 11.2. – 12. 2. 2012.

Namen izvedbe sejemske predstavitve je bil promovirati Karavanke kot „brezmejno“ alpsko območje z bogatimi možnostmi za kakovostno preživljanje prostega časa v neokrnjeni naravi in posledično vplivati na povečan obisk. Nizozemska že tradicionalno spada med ključne trge obravnavanega območja (po uradnih statističnih podatkih za leto 2010 so turisti iz te države ustvarili največ tujih prenočitev na slovenski strani projektnega območja /brez Občine Kranjska gora/, na avstrijski strani /Dežela Koroška/ pa so v poletnem polletju 2010 zasedli drugo mesto za Nemčijo), na sejmu pa smo predstavljali predvsem številne alternativne dodatne ponudbe, zanimive tudi za turiste, ki preživljajo počitnice v centrih, predvsem ob  jezerih, v dolini. Upoštevajoč načela gospodarnosti in učinkovitosti je predstavitev potekala v okviru razstavnega prostora GIZ Pohodništvo in kolesarjenje, kjer je bila ponudba Karavank predstavljena z nudenjem informacij in distribucijo tiskanih informativnih in promocijskih gradiv na samostojnem pultu. Poleg že obstoječih »image« in tematskih »outdoor« tiskovin iz čezmejnega območja Karavank, je bila na sejmu premierno predstavljena nova tematska pohodniška in kolesarska karta Karavanke, ki smo jo partnerji projekta "karavanke@prihodnost.eu".

nazaj