V Pliberku je potekal simpozij na temo trajnostnega razvoja Karavank

11.11.2011

8. novembra je v Pliberku potekal simpozij na  temo trajnostnega razvoja čezmejnega območja Karavank. Strokovnjaki in sodelavci z ljubljanske in celovške univerze so okrog 50 udeležencem simpozija predstavili rezultate študij, ki so nastale v sklopu projekta »karavanke@prihodnost.eu – gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti« na temo naravnih potencialov, gospodarstva in identitete območja Karavank.

Predstavitvam glavnih značilnosti in potencialov razvoja območja Karavank je sledilo pet delavnic na temo varstva narave, trajnostnega razvoja turizma, razvoja kmetijstva in gozdarstva, mobilnosti ter kulture in identitete. Delavnice so vodili strokovnjaki s posameznih področij, z udeleženci pa je potekala razprava in iskanje smernic ter ustreznih pristopov za razvoj čezmejnega območja Karavank.

Vsi udeleženci so tako lahko s svojimi izkušnjami in znanjem  prispevali k trajnostnemu razvoju Karavank. Vsa mnenja bodo upoštevana pri pripravi študij in strategij, ki se pripravljajo v okviru projekta »karavanke@prihodnost.eu« (končni dokumenti bodo na voljo na tej spletni strani – http://www.karavanke.eu/Knjiznica).

nazaj