Veliki petelin, ruševec in gams v Zahodnih Karavankah

12.04.2011

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled je eden izmed partnerjev v projektu karavanke@prihodnost.eu. Med številnimi postavljenimi cilji tega projekta je tudi ugotavljanje prostorske razširjenosti nekaterih najbolj tipičnih živalskih vrst, ki so v preteklosti in sedanjosti s svojo prisotnostjo zaznamovale območje Karavank. Te vrste so gams, veliki petelin in ruševec. Za dolgoročno ohranjanje omenjenih vrst in posledično za določitev ukrepov za njihovo ohranitev, je nujno dobro poznavanje tako populacijskih kot tudi habitatnih značilnosti. V kolikor želimo postaviti realne cilje in ukrepe za ohranitev vrst, je potrebno ugotoviti dejansko stanje, ki ga lahko ugotovimo zgolj s terenskim zajemom podatkov (monitoring).

V priloženih kartah je predstavljen rezultat izvedenega monitoringa v Zahodnih Karavankah na območju Slovenije, to je populacijska prostorska razširjenost velikega petelina, ruševca in gamsa.

 

nazaj