Aktivnosti

 1. 1.izdelava analiz1. Preučevanje potencialov in identitete območja Karavank
  • Analiza naravnih značilnosti
  • Analiza razvoja gospodarstva in priložnosti za trajnostni razvoj
  • Identifikacija in raziskava identitete ter izdelava tržne strategije
 2. 2.izmenjava znanj in informiranje javnosti2. Mreženje in komunikacija območja Karavank
  • Organizacija in izvedba delavnic na temo:
   • varovanje narave
   • trajnostnega razvoja turizma in razvoja kmetijstva
   • trajnostnega gospodarjenja z gozdovi
   • narave, kulture, identitete
   • mobilnosti kot "orodja" za varstvo narave
  • Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij (obisk izbranega območja v Karavankah ter dobre prakse izven Karavank z namenom izmenjave izkušenj in dobrih praks)
  • Organizacija in izvedba zaključne konference s predstavitvijo rezultatov projekta
  • Obveščanje javnosti preko spletne strani in informatorjev
 3. 3.izvedba manjših investicij3. Aktiviranje in ohranjanje naravnih potencialov Karavank
  • Varovanje in ohranjanje travnikov in pašnikov
  • Razvoj naravi prijaznih turističnih produktov, ki temeljijo na pohodništvu, gorskem kolesarstvu in plezanju
  • Razvoj dodane vrednosti naravnih gozdov
  • Reševanje konfliktov med varovanjem narave in gospodarskim razvojem, predvsem na visokogorskih alpskih pašnikih in planinah ter turističnih centrih, ki mejijo ali pa so del območja Natura 2000
  • Razvoj novih konceptov mobilnosti z namenom zmanjšanja motornega prometa
 4. 4.ustanovitev združenja "Prijatelji Karavank"4. Upravljanje projekta
  • Koordinacija projektnih aktivnosti, finančno in vsebinsko vodenje ter poročanje
  • Vzpostavitev organa za prihodnje upravljanje Karavank združenja "Prijatelji Karavank"