Dobrodošli v Karavankah

Eden najdaljših gorskih grebenov v Evropi, dragocen park med urbanimi in turističnimi središči Gorenjske in Koroške na južni ter avstrijske Koroške na severni strani gorovja. Strma pobočja, razgledni vrhovi, planine, doline, soteske, slapovi, pestre rastlinske in živalske vrste, bogata narava in ohranjena kulturna dediščina. Vse to so Karavanke.

Vabimo vas, da jih spoznate, raziskujete, doživljate, ste v njih aktivni, izkoristite priložnosti, ki jih ponujajo, ter ob vsem tem spoznate kako pomembno je, da jih varujete.

O projektu

Obmejni prostor Karavank ima izjemen naravni potencial, ki vabi k razvoju gospodarstva in turizma. Ker to na drugi strani vodi k večanju prometnih obremenitev, prav tako pa se povečuje izkoriščanje gozda in narave, prihaja do konfliktov med zagovorniki ohranitve narave in razvojem gospodarstva. To je bil glavni razlog, da je 15 partnerskih organizacij z obeh strani meje, Slovenije in Avstrije, pripravilo projekt z naslovom karavanke@prihodnost.euGospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti in ob uspešni prijavi na razpis Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, začelo izvajati aktivnosti za ohranjanje dragocenega območja, pripravljati usmeritve in razvijati konkretne primere, kako gospodariti z bogatim potencialom območja Karavank.

Projekt se izvaja v sklopu Evropskega teritorialnega sodelovanja, Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013, in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.