Cilji

  • Ovrednotiti naravne potenciale Karavank, identificirati razvojne priložnosti in pripraviti smernice za trajnostni razvoj območja in varstvo narave v njem.
  • Ustvarjanje dialoga o trajnostnem razvoju Karavank med strokovnimi javnostmi ter z lokalnim prebivalstvom.

Cilji

  • Povečati ozaveščenost lokalnega prebivalstva in obiskovalcev.
  • Spodbuditi proces skupne čezmejne trajnostne rabe in upravljanja naravnih potencialov Karavank ter na ta način uresničevati cilje Alpske konvencije v praksi.

Cilji

  • Izvesti najmanj pet pilotnih akcij za aktiviranje in ohranjanje naravnih potencialov Karavank.
  • Izboljšati prepoznavnost Karavank v evropskem prostoru.

Cilji