Osnovni podatki

Naziv:

karawanks@future.eu (akronim)
karavanke@prihodnost.eu - gospodarjenje z naravo v evropski regiji prihodnosti

Trajanje: 1. maj 2009 – 30. april 2012
Vrednost: 1.375.195 €
Viri financiranja:

85% Evropski sklad za regionalni razvoj (Operativni program Slovenija-Avstrija 2007-2013)
15% nacionalna sredstva in lastna sredstva partnerjev

Logotip:  
Logotip