Naravne vrednote

Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije. Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drugi vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.

Na avstrijskem Koroškem spadajo v kategorijo naravnih vrednot predvsem območja in naravne znamenitosti s posebnim pomenom za lokalno in regionalno prebivalstvo (npr. 1000-letna lipa, »Napoleonova lipa« itd.). Te znamenitosti odlikuje njihova lepota, posebnost ali centralna lega, ki jo imajo v vaseh in naseljih. Pogosto dajejo kraju identiteto.

V Karavankah je več kot 170 naravnih vrednot.

Prikaži vse

Botanične naravne vrednote (31)

Drevesne naravne vrednote (36)

Ekosistemske naravne vrednote (5)

Geološke naravne vrednote (21)

Geomorfološke površinske naravne vrednote (22)

Geomorfološke podzemeljske naravne vrednote (42)

Hidrološke naravne vrednote (21)

Naravne vrednote oblikovane narave (1)