Območja Natura 2000

Natura 2000 je evropsko ekološko omrežje posebnih varstvenih območij, ki je namenjeno ohranjanju mednarodno pomembnih in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov. Pravna podlaga za vzpostavitev omrežja Natura 2000 v državah članicah EU je izpolnjevanje določil, ki so opredeljena v Direktivi o ohranjanju prostoživečih vrst ptic in v Direktivi o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst. Omrežje je sestavljeno iz dveh tipov območij: Posebna območja varstva (SPA – Special Protected Areas), ki so opredeljena na podlagi meril Direktive o pticah in Posebna območja ohranitve (SCI – Special Areas of Conservation).

Zahodni del Karavank (v Sloveniji) ima po Direktivi o habitatih status posebno ohranitveno območje (SCI območje), ki je namenjeno ohranjanju spodaj naštetih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatov.

Rastlinske in živalske vrste

Habitatni tipi

Vzhodni del Karavank (v Sloveniji) ima status posebno varstveno območje (SPA območje), ki je namenjeno ohranjanju naslednjih vrst ptic:

Ptice

Na avstrijskem Koroškem so v Karavankah tri območja Natura 2000:

Belska Kočna, ki je poznana po svojem cvetličnem svetu. Tukajšnje redke vrste in bohotno rastje ustvarjajo čar južnoalpske flore. Tu lahko opazujemo cvetice vseh letnih časov v enem dnevu. Ko se stali mehek sneg v krnici, pridejo na dan nežne pomladne cvetlice; v nižjih legah se že kaže bujno poletno rastje in v dolini cvetovi, ki oznanjajo prihajajočo jesen. Če smo dovolj tihi in mirni, lahko opazimo tudi čredo gamsov, ki prečka pot. Ali pa opazujemo planinskega orla, ki visoko v zraku veličastno riše svoje kroge.

Travniki Fronwiesen pri Šentjakobu v Rožu predstavljajo največje strnjeno območje suhih travnikov v koroških nižinah. Ležijo na slikovitem vznožju Karavank, kjer najdemo pestro raznolikost živalskih in rastlinskih vrst. Največjo pozornost vzbujajo barvite orhideje, ki se pojavljajo v kar osmih različnih vrstah. Tu živi preko 50 različnih vrst ptic, med katerimi so nekatere delno ogrožene.

Naravni rezervat Schütt-Graschelitzen v Podkloštru
Schütt - naravni park na obronkih Dobrača je eden najbolj fascinantnih zavarovanih območij v Evropi. Leta 1942 so bili zaščiteni prvi deli, leta 1970 pa še preostanek, vključno z veličastnimi strmimi pobočji Dobrača. To največje območje podorov Vzhodnih Alp spada tudi med območja Natura 2000 Evropske unije. Schütt je naravni raj, ki ga ne bi bilo brez katastrofalnih podorov v prazgodovini in kasnejši zgodovini. Tako nudi to območje dom živalskim in rastlinskim vrstam, ki sicer niso zastopane v drugih delih Avstrije.

Belska Kočna in travniki Fronwiesen so urejeni z Direktivo evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov ter prosto živeče flora in favne (FHH), Naravni rezervat Schütt-Graschelitzen pa z Direktivo evropske skupnosti za ohranitev naravnih habitatov ter prosto živeče flora in favne (FHH) ter Direktivo za varstvo ptic. Naslednje rastlinske in živalske vrste iz zgoraj navedenih območij Natura 2000 so ogrožene in vredne varovanja:

Rastlinske in živalske vrste

Habitatni tipi