Knjižnica

Tekom projekta smo partnerji pripravili več študij, poročil, analiz in strategij na temo varovanja in izkoriščanja narave, gospodarskega razvoja, turizma, gozdov in lesa, prometa … na območju Karavank in jih objavili na tej strani.

Dokumenti so že na voljo:

POTENCIAL IN IDENTITETA OBMOČJA KARAVANK:

VARSTVO NARAVE IN GOSPODARSKI RAZVOJ - REŠEVANJE KONFLIKTOV MED VAROVANJEM NARAVE IN GOSPODARSKIM RAZVOJEM, PREDVSEM NA VISOKOGORSKIH ALPSKIH PAŠNIKIH IN PLANINAH TER TURISTIČNIH CENTRIH, KI MEJIJO ALI SO DEL OBMOČJA NATURA 2000:

SENO IZ KARAVANK, KOT MERILO ZA VAROVANJE TRAVNIKOV NA OBMOČJU NATURA 2000 V KARAVANKAH:

BIODIVERZITETA GOZDOV - DODANA VREDNOST NARAVNIH GOZDOV KARAVANK:

NOVI KONCEPTI MOBILNOSTI NA OBMOČJU KARAVANK:

Pripravljamo tudi informator, v katerem vas sproti obveščamo o poteku projektnih aktivnosti, zanimivostih in aktualnih dogodkih.

 

Informator projekta "karavanke@prihodnost.eu"

Številka 5, april 2012

 

 

Prenesite si informator (.pdf, 12 mb)

 

Informator projekta "karavanke@prihodnost.eu"

Številka 4, november 2011

 

 

Prenesite si informator (.pdf, 11 mb)

 

Informator projekta "karavanke@prihodnost.eu"

Številka 3, junij 2011Prenesite si informator (.pdf, 13 mb)

Informator 2

Informator projekta "karavanke@prihodnost.eu"

Številka 2, november 2010Prenesite si informator (.pdf, 9,5 mb)

Informator 1

Informator projekta "karavanke@prihodnost.eu"

Številka 1, julij 2010Prenesite si informator (.pdf, 9,3 mb)