Pravna obvestila

© Copyright 2010 partnerji projekta karavanke@prihodnost.eu. Vse pravice pridržane.

Vsebine in slikovno gradivo na teh spletnih straneh in vseh povezanih podstraneh so last partnerskih organizacij projekta in jih je prepovedano prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, razen za nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa obvestila o avtorskih pravicah.

Vodilni partner BSC Kranj se bo v sodelovanju z ostalimi partnerji po najboljših močeh trudil zagotavljati točne in ažurne podatke na teh straneh, vendar ne prevzema nobene odgovornosti za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij ter tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Pridržuje si tudi pravico, da brez predhodnega opozorila kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani.

Avtorji fotografij: Marjan Grm, Ciril Mlinar, Davo Preisinger, dr. Peter Skoberne, arhiv BSC Kranj, arhiv Občine Tržič, arhiv RMK / avtor Zupanc, arhiv RRA Koroška /avtor Tomo Jeseničnik, arhiv Zavoda RS za varstvo narave / avtorji Matjaž Bedjanič, Andreja Slameršek, Tadeja Šubic, arhiv Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, Primož Štamcar, Stanko Koblar, arhiv Arge NATURSCHUTZ, arhiv Carnica Region Rosental.