Izkoristi priložnosti

Karavanke nudijo številne možnosti za obiskovalce, za prebivalce in tudi za tiste, ki iščete poslovne priložnosti.

Človek je na območju Karavank prisoten že tisočletja. Najstarejši dokaz za to je Jamnikov spodmol na Kočni nad Jesenicami, kjer je bila odkrita koščena harpuna lovcev iz srednje kamene dobe. Kljub omejenim in težkim možnostim za gospodarski razvoj, je lovu sledil razvoj kmetijstva in gozdarstva, temu razvoj rudarstva in fužinarstva, številne naravne in kulturne vrednote ter zanimivosti pa v zadnjem času vplivajo na rast turistične dejavnosti.

Z razvojem gospodarstva ter turizma in rekreativnih dejavnosti pa v občutljivem gorskem naravnem in kulturnem prostoru Karavank žal prihaja do vse večjih konfliktov. Izredno bogati vodni viri, gozd, živalske in rastlinske vrste so zaradi naraščajočega števila obiskovalcev in turistov, zaradi motornega prometa, gradnje cest in poti … vse bolj ogroženi. Zato je pri nadaljnji rabi prostora in razvoju nujno treba upoštevati sprejemljivost okolja in upoštevati načela trajnostnega razvoja.