Pripravili smo poročilo o popisu ogroženih vrst ptic na izbranih območjih v Karavankah

29.10.2010

Projektni partner Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pripravil poročilo o popisu ogroženih vrst ptic na izbranih območjih v Karavankah.

V popisu ogroženih vrst ptic smo se osredotočili na popis koconogih kur (Tetraonidae) in sov (Strigiformes) na štirih izbranih območjih v Karavankah, kjer si nasprotujejo interesi narave in razvoj gospodarstva (Jelendol, Španov vrh, Završnica in Zelenica).

Poleg zbiranja podatkov o ciljnih vrstah ptic je bil namen naloge identificirati tudi dejavnosti, ki ogrožajo ptice, ter izdelati predloge naravovarstvenih smernic z vidika varstva ciljnih vrst.

Vabljeni k ogledu poročila.

Vse ostale informacije v zvezi s popisom ptic lahko dobite pri Tadeji Šubic, Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj (PC Planina 3, Kranj, tel.: 04 201 9460, e-mail: tadeja.subic(at)zrsvn.si).

nazaj